Szybki kontakt:

 

mail: biuro@zielonyczas.org

Stowarzyszenie „ ZIELONY CZAS” powstało w czerwcu 2014 roku z inicjatywy prezesa Kłosińskiej Dominiki

Proces rejestracyjny Stowarzyszenia został zakończony. Nasz numer: KRS 0000510291

 

Naszym głównym celem jest promowanie szeroko rozumianej ekologii poprzez:

- uporządkowanie gospodarki odpadami

- ochronę środowiska przed skażeniem

- ochronę terenów zagrożonych i pomników przyrody

- uporządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej

- edukację ekologiczna

- ekologiczny tryb życia

 

Działamy na rzecz poprawy stanu środowiska, w którym żyjemy. Chcemy działać zgodnie z naturą nie obciążając przy tym przyrody.

 

Głównym zadaniem Zielonego Czasu jest ochrona przyrody, zapobieganie i przeciwdziałanie zmianom klimatu i zanieczyszczeniom, które są skutkiem braku wiedzy w dziedzinie ekologii.

 

Promujemy ekologiczny tryb życia głównie w placówkach oświatowych, w przedszkolach i szkołach, a także wśród pracowników przedsiębiorstw i urzędów.

Wspieramy naszych członków w dążeniu do życia w zgodzie z ekologią. Wyróżnieni członkowie otrzymują certyfikaty ekologiczności.